Polityka Prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies w ośrodku „Wakacje na Wyspie” w Gdańsku, ul. Boguckiego 27a

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy wakacjenawyspie.pl (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest „Wakacje na Wyspie” Marcin Marczuk z siedzibą przy ul. Mieczysława Boguckiego 27A, 80-690 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5842277696 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 4. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  2. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłanie takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,
  4. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres email i numer telefonu może skutkować odmową realizacji usługi krótkotrwałego zakwaterowania przez Administratora.
 7. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą:
  1. dotyczące składanych zapytań i rezerwacji – przez okres 12 miesięcy;
  2. dotyczące realizacji umowy o usługi krótkotrwałego zakwaterowania – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w ośrodku;
  3. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej.
 8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 9. Dane osobowe Użytkownika Serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd Użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie Użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.
 11. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. powyżej Użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z adresu rezerwacje@wakacjenawyspie.pl.
 13. Administrator udostępnia adres rezerwacje@wakacjenawyspie.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 14. Każdy Użytkownik Serwisu może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 16. Przy pierwszej wizycie na stronie www.wakacjenawyspie.pl Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki przez Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 17. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności te wymagające autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 18. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 19. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
  1. pliki konwersji, które pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,
  4. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,
  5. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej Użytkownicy,
  6. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony.
 20. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej jedynie w celu:
  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,
  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.
 21. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 22. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników w sposób przejrzysty i zrozumiały.